Beste gast,

Vaeshartelt handelt conform de maatregelen en instructies die door de overheid zijn aangegeven. Hoewel het wellicht even anders voelt dan  “normaal”, is er niets veranderd aan het feit dat gastvrijheid voorop staat. Uiteraard deelt gastvrijheid deze plek met veiligheid. Lees hieronder nog meer over de maatregelen die wij hebben genomen om zowel gastvrijheid als veiligheid te waarborgen.

HOTELGASTEN

Update 14 oktober 2020:
Ons hotel blijft vooralsnog gewoon open en toegankelijk voor hotelgasten. Hetzelfde geldt voor onze horecagelegenheden. Dat betekent dat je als hotelgast ‘gewoon’ in één van onze 4 horecagelegenheden kunt eten en drinken.

 • Ontbijt: Wij werken tijdens de coronaperiode met tijdslots. Wanneer je ontbijt hebt geboekt plannen wij vooraf een tijd tussen 7:00 – 10:30 uur met je in, zodat er niet teveel mensen tegelijk aanwezig zijn. LET OP: Als je voor meerdere dagen ontbijt hebt geboekt vragen we je om iedere dag opnieuw een tijd te reserveren bij de receptie.
 • Lunch & diner:
  • Als hotelgast kun je altijd plaatsnemen in onze horecagelegenheden binnen, maar we waarderen het als je vooraf kunt reserveren bij de receptie of via de reserveringstool op onze website.
  • Er zijn max. 4 personen toegestaan aan één tafel.
  • Na 20.00 uur mogen wij géén alcohol meer schenken. Ook mag er na die tijd geen alcoholische drank meer geleverd worden via roomservice.

VERGADERGASTEN

Wij mogen n.a.v. advies van de veiligheidsregio Zuid-Limburg ook komende periode nog vergaderingen tot een maximum van 30 personen faciliteren. Bij deze vergaderingen houden wij ons aan de basismaatregelen en serveren wij geen eten en/of drinken. Er kan wel worden gekozen voor een “take away” lunchpakket, vergadersnack en koffie/thee/fris etc. uit de coffeecorner. Voor vergadergasten hebben wij ook verder nog een aantal aanpassingen in de reguliere gang van zaken gemaakt zodat alles zo corona-proof mogelijk kan verlopen. Voor aanvang van jouw meeting/vergadering zal je hierover gecontacteerd worden door de afdeling Banquet – Sales. Lees er alvast meer over door hier te klikken.

REGULIERE GASTEN

 • Lunch & diner:
  • Onze horecagelegenheden zijn de komende 4 weken helaas gesloten voor externe gasten.
  • Take-away staat wel weer op het menu: vanaf vrijdag 16-10 is er elke dag tussen 11:00-17:00 uur aan de parkzijde van het gebouw take away eten en drinken te krijgen.

Als je verdere vragen hebt kun je deze altijd stellen door ons te bellen or mailen:

T: 043-3690200
E: info@vaeshartelt.nl

 

 


 

 

Dear guest, 

Vaeshartelt acts in accordance with the measures and instructions specified by the government. Although it may feel a little different from “normal”, nothing has changed in the fact that hospitality is paramount. Of course, hospitality shares this place with safety. Read more below about the measures we have taken to ensure both hospitality and security.

HOTEL GUESTS

Update 14-10-2020:
Our hotel as well as our F&B outlets are still open and accessible for all our hotel guests. This means that as a hotel guest you can still enjoy food and drinks in one of our four F&B outlets.

 • Breakfast: During the corona period, we work with time slots. When you have booked breakfast, we will schedule a time between 7:00 – 10:30 am with you in advance, so that there are not too many people present at the same time. IMPORTANT: If you have booked breakfast for multiple days, we ask you to book a timeslot with us at the reception every day of your stay.
 • Lunch & dinner:
  • As a hotel guest you can always take a seat in our catering establishments inside, but we appreciate it if you can book a table in advance at the reception or via the booking tool on our website.
  • There’s a maximum of 4 people allowed at one table.
  • We are not allowed to serve any alcohol in our F&B outlets or through room service after 8PM.

MEETING ROOM GUESTS

On the basis of advice from the South Limburg security region, we can facilitate meetings for a maximum of 30 people in the coming period. At these meetings we adhere to the basic measures laid out by the Dutch government, which means that we do not serve food and / or drinks. You can opt for a “take away” packed lunch, meeting snack and coffee / tea / soft drinks, etc. from the coffee corner. For meeting guests, we have also made a number of adjustments to the normal course of events so that everything can run as corona-proof as possible. Before the start of your meeting you will be contacted about this by the Banquet – Sales department.

REGULAR GUESTS

 • Lunch & dinner:
  • Our F&B outlets are unfortunately closed for external guests the next four weeks.
  • We are putting take away back on the menu! Starting Friday the 16th of October, we will, once again, be serving take away food and drinks from the park side of our building.

If you have any questions, don’t hesitate to ask them either through phone or email:

T: 043-3690200
E: info@vaeshartelt.nl