Beste gast,

Vaeshartelt handelt conform de maatregelen en instructies die door de overheid zijn aangegeven. Dit betekent o.a. zo veel mogelijk 1,5m afstand houden, looproutes, max. 30 personen in één horecagelegenheid binnen en extra hygiënemaatregelen. Hoewel het wellicht even anders voelt dan  “normaal”, is er  niets veranderd aan het feit dat gastvrijheid voorop staat. Uiteraard deelt gastvrijheid deze plek met veiligheid. Lees hieronder nog meer over de maatregelen die wij hebben genomen om zowel gastvrijheid als veiligheid te waarborgen.

HOTELGASTEN

 • Ontbijt: Wij werken tijdens de coronaperiode met gedeeltelijk buffet, een invullijst en tijdslots. Dit betekent dat het grootste gedeelte van het ontbijt op een corona-proof buffet wordt geserveerd, maar dat er een aantal onderdelen enkel op bestelling mogelijk zijn. Wanneer je ontbijt hebt geboekt geven wij je vooraf een ontbijtlijst, waarop je kunt aangeven wat je wilt bestellen. We plannen dan ook een tijd tussen 7:00 – 11:00 uur met je in, zodat er niet teveel mensen tegelijk aanwezig zijn.
 • Lunch & diner:
  • Als hotelgast kun je altijd plaatsnemen in onze horecagelegenheden binnen, maar we waarderen het als je vooraf kunt reserveren bij de receptie of via de reserveringstool op onze website.
  • Hoewel al onze horecagelegenheden (4 onder één dak!) weer open zijn, werken we wel nog tijdelijk met iets beperktere menukaarten. De laatste menu’s worden altijd op onze website geplaatst.
 • Terras: Op het terrras kun je te allen tijde plaatsnemen en hoeft niet gereserveerd te worden.

VERGADERGASTEN

Voor vergadergasten hebben wij ook een aantal aanpassingen gemaakt zodat alles zo corona-proof mogelijk kan verlopen. Voor aanvang van jouw meeting/vergadering zal je hierover gecontacteerd worden door de afdeling Banquet – Sales. Lees er alvast meer over door hier te klikken.

REGULIERE GASTEN

 • Lunch & diner: Boek een tafeltje in onze Ballroom of Bistro via de reserveringstool op onze website of door de receptie te mailen of bellen.
 • Terras: Op het terrras kun je te allen tijde plaatsnemen en hoeft niet gereserveerd te worden.

Als je verdere vragen hebt kun je deze altijd stellen door ons te bellen or mailen:

T: 043-3690200
E: info@vaeshartelt.nl

 

 


 

 

Dear guest, 

Vaeshartelt acts in accordance with the measures and instructions specified by the government. This means keeping 1.5m distance from each other as much as possible, walking routes, max. 30 people in one catering facility indoors and extra hygiene measures. Although it may feel a little different from “normal”, nothing has changed in the fact that hospitality is paramount. Of course, hospitality shares this place with safety. Read more below about the measures we have taken to ensure both hospitality and security.

HOTEL GUESTS

 • Breakfast: During the corona period, we work with a partial buffet, a fill-in list and time slots. This means that most of the breakfast is served on a corona-proof buffet, but some foods are only available to order. When you have booked breakfast, we will give you a fill-in list in advance, on which you can indicate what you want to order. We will also plan a time between 7:00 am and 11:00 am with you, so that not too many people are present at the same time.
 • Lunch & dinner:
  • As a hotel guest you can always take a seat in our catering establishments inside, but we appreciate it if you can book a table in advance at the reception or via the booking tool on our website.
  • Although all our catering establishments (4 under one roof!) Are open again, we are still temporarily working with slightly more limited menus. The latest menus can be found on our website.
 • Terrace: You can sit outside on the terrace at any time and it is not necessary to book a table in advance.

MEETING ROOM GUESTS

We have also made a number of adjustments for guests visiting our meeting rooms so that everything can be as corona-proof as possible. Our Banquet – Sales team will contact you about these measures before the start of your meeting.

REGULAR GUESTS

 • Lunch & dinner: Book a table in our Ballroom or Bistro via the reservation tool on our website or by emailing / calling the reception.
 • Terrace: You can sit outside on the terrace at any time and it is not necessary to book a table in advance.

If you have any questions, don’t hesitate to ask them either through phone or email:

T: 043-3690200
E: info@vaeshartelt.nl