Beste gast,

Onderstaand vind je informatie over hoe Vaeshartelt de huidige maatregelen interpreteert. Wij raden je aan om de website in de gaten te houden voor eventuele wijzigingen. Er verandert overigens niets aan het feit dat veiligheid en gastvrijheid voorop staan.

ALGEMEEN

N.a.v. de nieuwe maatregelen die zijn aangekondigd op 14 december geldt bij Vaeshartelt het volgende:

 • Ons hotel blijft open. 
 • Wij serveren géén eten & drinken meer in onze restaurants.
 • De take away blijft wel open.

HOTELGASTEN

Update 14 december 2020:
Ons hotel blijft open en toegankelijk voor hotelgasten.

 • Ontbijt: Ontbijt zal verzorgd worden in de vorm van pakketten die afgehaald kunnen worden en genuttigd kunnen worden op de eigen hotelkamer.
 • Lunch & diner: Er is enkel nog eten en/of drinken te krijgen via de take away in The Greenhouse of buiten. Dit dient door hotelgasten zelf afgehaald te worden en vervolgens op de hotelkamer of buiten genuttigd te worden. Wij mogen niet direct serveren, dus ook niet in de vorm van room service.

VERGADERGASTEN

Wij mogen n.a.v. de nieuwe maatregelen enkel vergaderingen faciliteren voor een beperkt aantal industrieën waar het noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering. Bij deze vergaderingen houden wij ons aan de maatregelen en serveren wij geen eten en/of drinken. Er kan wel worden gekozen voor een “take away” lunchpakket, vergadersnack en koffie/thee/fris etc. uit de coffeecorner. Voor vergadergasten hebben wij ook verder nog een aantal aanpassingen in de reguliere gang van zaken gemaakt zodat alles zo corona-proof mogelijk kan verlopen. Voor aanvang van jouw meeting/vergadering zal je hierover gecontacteerd worden door de afdeling Banquet – Sales.

REGULIERE GASTEN

 • Onze take away wagen buiten blijft in de weekenden geopend.

Als je verdere vragen hebt kun je deze altijd stellen door ons te bellen or mailen:

T: 043-3690200
E: info@vaeshartelt.nl

 

 


 

 

Dear guest, 

Below you will find information about how Vaeshartelt interprets the current measures from the Dutch government regarding COVID-19. We recommend that you keep an eye on this page for any changes. Nothing changes the fact that safety and hospitality are paramount.

GENERAL

The following applies at Vaeshartelt regarding the new measures as announced on December 14th, 2020:

 • Out hotel remains open.
 • We no longer serve food and drinks in our restaurants.
 • The take away will remain open.

HOTEL GUESTS

Update 14-12-2020:
Our hotel remains open and accessible for hotel guests.

 • Breakfast: Breakfast will be provided in the form of packages that can be picked up and consumed in your own hotel room.
 • Lunch & dinner: Food and/or drinks are only available as take away in The Greenhouse or outside in our take away van. This must be collected by hotel guests themselves and then consumed in the hotel room or outside. We are not allowed to serve to anyone directly, which also means no room service.

MEETING ROOM GUESTS

Due to the new measures, we can only facilitate meetings for a limited number of industries where it is necessary for business operations. We adhere to the measures laid out by the Dutch government, which means that we do not serve food and / or drinks. You can opt for a “take away” packed lunch, meeting snack and coffee / tea / soft drinks, etc. from the coffee corner. For meeting guests, we have also made a number of adjustments to the normal course of events so that everything can run as corona-proof as possible. Before the start of your meeting you will be contacted about this by the Banquet – Sales department.

REGULAR GUESTS

 • Our take away van remains open on weekends for food & drinks that can be consumed in the park.

If you have any questions, don’t hesitate to ask them either through phone or email:

T: 043-3690200
E: info@vaeshartelt.nl