Beste gast,

Vaeshartelt handelt conform de maatregelen en instructies die door de overheid zijn aangegeven. Dit betekent o.a. zo veel mogelijk 1,5m afstand houden, looproutes, max. 30 personen in één horecagelegenheid binnen en extra hygiënemaatregelen. Hoewel het wellicht even anders voelt dan  “normaal”, is er  niets veranderd aan het feit dat gastvrijheid voorop staat. Uiteraard deelt gastvrijheid deze plek met veiligheid. Lees hieronder nog meer over de maatregelen die wij hebben genomen om zowel gastvrijheid als veiligheid te waarborgen.

HOTELGASTEN

 • Ontbijt: Wij werken tijdens de coronaperiode met tijdslots. Wanneer je ontbijt hebt geboekt plannen wij vooraf een tijd tussen 7:00 – 11:00 uur met je in, zodat er niet teveel mensen tegelijk aanwezig zijn. LET OP: Als je voor meerdere dagen ontbijt hebt geboekt vragen we je om iedere dag opnieuw een tijd te reserveren bij de receptie.
 • Lunch & diner:
  • Als hotelgast kun je altijd plaatsnemen in onze horecagelegenheden binnen, maar we waarderen het als je vooraf kunt reserveren bij de receptie of via de reserveringstool op onze website.
  • Hoewel al onze horecagelegenheden (4 onder één dak!) weer open zijn, werken we wel nog tijdelijk met iets beperktere menukaarten. De laatste menu’s worden altijd op onze website geplaatst.
 • Terras: Op het terras kun je vooraf reserveren of op het moment zelf registreren. Door de nieuwe maatregelen vragen wij elke gast vooraf een aantal vragen te beantwoorden en zijn/haar naam en telefoonnummer aan ons door te geven. Dit kan bij het registratiepunt op het terras.

VERGADERGASTEN

Voor vergadergasten hebben wij ook een aantal aanpassingen gemaakt zodat alles zo corona-proof mogelijk kan verlopen. Voor aanvang van jouw meeting/vergadering zal je hierover gecontacteerd worden door de afdeling Banquet – Sales. Lees er alvast meer over door hier te klikken.

REGULIERE GASTEN

 • Lunch & diner: Boek een tafeltje in onze Ballroom of Bistro via de reserveringstool op onze website of door de receptie te mailen of bellen.
 • Terras: Op het terras kun je vooraf reserveren of op het moment zelf registreren. Door de nieuwe maatregelen vragen wij elke gast vooraf een aantal vragen te beantwoorden en zijn/haar naam en telefoonnummer aan ons door te geven. Dit kan bij het registratiepunt op het terras.

Als je verdere vragen hebt kun je deze altijd stellen door ons te bellen or mailen:

T: 043-3690200
E: info@vaeshartelt.nl

 

 


 

 

Dear guest, 

Vaeshartelt acts in accordance with the measures and instructions specified by the government. This means keeping 1.5m distance from each other as much as possible, walking routes, max. 30 people in one catering facility indoors and extra hygiene measures. Although it may feel a little different from “normal”, nothing has changed in the fact that hospitality is paramount. Of course, hospitality shares this place with safety. Read more below about the measures we have taken to ensure both hospitality and security.

HOTEL GUESTS

 • Breakfast: During the corona period, we work with time slots. When you have booked breakfast, we will schedule a time between 7:00 – 11:00 am with you in advance, so that there are not too many people present at the same time. IMPORTANT: If you have booked breakfast for multiple days, we ask you to book a timeslot with us at the reception every day of your stay.
 • Lunch & dinner:
  • As a hotel guest you can always take a seat in our catering establishments inside, but we appreciate it if you can book a table in advance at the reception or via the booking tool on our website.
  • Although all our catering establishments (4 under one roof!) Are open again, we are still temporarily working with slightly more limited menus. The latest menus can be found on our website.
 • Terrace: You can book a table in advance or register on the day if you want to sit on the terrace. Due to the new measures, we ask every guest to answer a number of questions in advance and to provide us with his/her name and telephone number. This can be done at the registration point on the terrace.

MEETING ROOM GUESTS

We have also made a number of adjustments for guests visiting our meeting rooms so that everything can be as corona-proof as possible. Our Banquet – Sales team will contact you about these measures before the start of your meeting.

REGULAR GUESTS

 • Lunch & dinner: Book a table in our Ballroom or Bistro via the reservation tool on our website or by emailing / calling the reception.
 • Terrace: You can book a table in advance or register on the day if you want to sit on the terrace. Due to the new measures, we ask every guest to answer a number of questions in advance and to provide us with his/her name and telephone number. This can be done at the registration point on the terrace.

If you have any questions, don’t hesitate to ask them either through phone or email:

T: 043-3690200
E: info@vaeshartelt.nl