Extra korting!
image

Op de officiële website van Buitenplaats Vaeshartelt boekt u altijd de beste prijzen!

  1. Als u een kortingscode heeft, kunt u deze hier invullen

BERICHT

Maastricht, 25 april 2016

VAESHARTELT MAAKT ZICH KLAAR VOOR DE TOEKOMST.

Vanwege snel veranderende omstandigheden in de conferentie- en hotel wereld in de afgelopen jaren heeft de Buitenplaats Vaeshartelt een heroriëntatie gedaan op haar toekomst. 

Vanuit het continue streven naar een duurzame instandhouding van de unieke landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten van de Buitenplaats en haar openbaar karakter als ook vanuit de wens om in de toekomst haar belangrijke rol binnen de Maastrichtse hotellerie verder uit te bouwen, kiest zij er voor om een zwaarder accent te leggen op het accommoderen van de particuliere hotelgast. Dit in lijn met de veranderende verhouding tussen de zakelijke en vrijtijds markt.

Directeur Paul Janmaat:  'Op dit moment werken we daartoe plannen uit om binnen het bestaande gebouw tot een bescheiden uitbreiding van de hotelcapaciteit te komen met circa 17 familiekamers. Daarnaast kiezen we voor het verder versterken van de synergie tussen de bijzondere kwaliteiten van de Buitenplaats enerzijds en haar hotel en horeca functie anderzijds. Om zodoende ook onze aantrekkingskracht op bezoekers uit Maastricht en haar directe omgeving verder te versterken. Ook de recreatieve passant is van harte welkom op de Buitenplaats'

Vaeshartelt heeft de afgelopen jaren een hoge bezettingsgraad van de kamers gerealiseerd maar blijft ook zeker de vergadermarkt bedienen. Naast continuering van dit resultaat legt zij de focus op verdere beheersing van de kosten. Vanuit dat perspectief is haar personeelsbestand in beperkte mate teruggebracht.

Met deze heroriëntatie borgt Vaeshartelt haar primaire doelstelling gericht op een duurzame instandhouding van de Buitenplaats in al haar unieke facetten.