Extra korting!
image

Op de officiële website van Buitenplaats Vaeshartelt boekt u altijd de beste prijzen!

  1. Als u een kortingscode heeft, kunt u deze hier invullen

Wandelroute Blauw 5

Achter de huidige hotelvleugel Tuin bevindt zich het restant van een voorname waterpartij, die door Gindra is ontworpen als ‘Grand Canal’ en door Petrus Regout omgetoverd tot een fantastisch waterspektakel met tientallen spuiters en een ‘Grande Cascade’. Ter plekke is op het info bord de prent te zien uit het Album.

De bedding van het Grand Canal is nog zichtbaar aanwezig. De Provincie Limburg heeft in het kader van het Jaar van de Buitenplaatsen een subsidie toegekend en de stg Elisabeth Strouve een lening om het Grand Canal met Cascade als bijzondere waterpartij te herstellen met een moderne ‘look’.

Na zijn dood in 1878 nam zijn jongste zoon Gustaaf Regout het landgoed over. Hij liet alle frivoliteiten van zijn vader zoals het Grand Canal en het badhuis verdwijnen en een groot deel van de economiegebouwen en stallen die zijn vader had toegevoegd weer afbreken. In 1906 werd een deel van de Oost-vleugel afgebroken om plaats te maken voor garages, nu het Pomphuisje genaamd. Gustaaf begon de omliggende weilanden te draineren en legde in de jaren zeventig de basis voor de hoogstam-fruitteelt, die hij in de jaren daarna aanzienlijk wist uit te breiden. Het landgoed is 103 jaar eigendom gebleven van de fam. Regout maar is sinds de dood van Petrus Regout langzamerhand in verval geraakt. In 1954 werd het landgoed verkocht aan de gemeente Maastricht, waarna het 35 jaar is geëxploiteerd als jeugdherberg en vervolgens als asielzoekerscentrum voor Tamils en party-centrum, waarna het leeg is komen te staan en het nog dienst deed als illegale house-tempel voor de jongeren uit de omgeving. Begin jaren negentig was de toestand van het landgoed allesbehalve florissant en verkeerden de gebouwen in ruïneuze staat.