Vaeshartelt wandelroute (1)

DE BELGISCHE TUINARCHITECT GINDRA UIT ANGLEUR BIJ LUIK KREEG IN 1852 VAN PETRUS REGOUT DE OPDRACHT EEN LANDSCHAPSPARK TE ONTWERPEN. HET PARK, TOT OP DE DAG VAN VANDAAG NOG STEEDS INTACT, HEEFT HET KARAKTER VAN EEN ENGELS LANDSCHAPSPARK. EEN STIJL DIE ZICH PRESENTEERT ALS EEN ‘NATUURLIJK LANDSCHAP’ MET VEEL OPEN RUIMTES, DOORKIJKJES, WATERPARTIJEN EN SOLITAIR STAANDE BOMEN.

Loop via de groene poort (hoofdingang) naar buiten. Zie je links de gedenksteen staan? Hier start de wandelroute.

De GEDENKSTEEN betreft de aankoop van het kasteel door Petrus Regout in 1851. De volledige tekst op de gedenksteen luidt:

“Het kasteel Vaeshartelt en aanhorigheden werden den 1ste december 1841 door de P. Regout gekocht van erfgenamen van wijlen den Graaf F.F. de Grimaudet op last van wijlen zijn majesteit Willem den tweede Koning der Nederlanden aan wie het kasteel en aanhorigheden gedurende tien jaren heeft behoord tot het den 30 juni 1851 publiek verkocht en door de heer P. Regout aangekocht werd tegen een hogeren prijs dan door hem aanvankelijk namen wijlens zijne majesteit
Koning Willem II werd betaald.”

Achter de gedenksteen staat de MAGNOLIA BOOM. Deze behoort tot de tulpenboom familie (Magnoliaceae). De grote roze en witte bloemen verschijnen al in april, nog voor de bladeren. Met bescherming tegen nachtvorst kun je tot in mei genieten van deze fraaie bloemen. Wandel nu even richting de vlaggenmasten.

voorkant van kasteel vaeshartelt