Vaeshartelt wandelroute (4)

Zie je de waterloop langs de rijweg? Typerend voor elk Engels landschapspark is de aanwezigheid van water. Het symboliseert de ONEINDIGE RIVIER, het stromende smeltwater uit de bergen en bronnen op weg naar het laagland waar het uitmondt in zee.

In dit landschapspark is dit uitgebeeld middels een smalle waterloop aan de rijweg met een afbuiging naar de grote vijver. Het wordt gevoed door de eeuwenoude waterloop ‘Het Geley’, een aftakking van de Geul. Het water dat door de vijver stroomt verlaat de Buitenplaats aan de westzijde waar het zijn loop vervolgt richting de Maas.

Zet je wandeling voort door terug naar het wandelpad te lopen en dit pad te blijven volgen.

wandel park met vijver