Vacaturekenmerken

Functie:
Bestuurslid Stichting Buitenplaats Vaeshartelt

Bestuurslid Stichting

In 1992 verwierf Stichting Buitenplaats Vaeshartelt de buitenplaats, een 23 hectare groot landgoed iets ten noorden van Maastricht. Het bestuur van de Stichting bestaat uit vijf bestuursleden die samen een aantal taken en verantwoordelijkheden delen. Het besturen van en toezicht houden op de buitenplaats, het volgen en vormgeven van beleidsontwikkelingen en het vertegenwoordigen van de stichting aan de hand van de vastgestelde visie valt hier allemaal onder.

Stichting Buitenplaats Vaeshartelt heeft een ANBI-status en houdt alle aandelen in de bijbehorende hotelexploitatie. Deze exploitatie gaat een nieuwe periode tegenmoet. Er wordt namelijk een grootschalige upgrade van het bestaande product gerealiseerd. Het hoofddoel van de Stichting, het behoud en de ontwikkeling van de fraaie buitenplaats zodat zo veel mogelijk mensen hier kunnen genieten, ligt ten grondslag aan deze upgrade. Om dit hoofddoel tastbaarder te maken, heeft de stichting de volgende drie doelstellingen geformuleerd:

  • Behoud en ontwikkeling van Vaeshartelt met de daarin belichaamde cultuurhistorische waarden en natuurwaarden;
  • Behoud van het verleden als belangrijke inspiratiebron bij het maken van toekomstplannen;
  • Benutten van de diversiteit van Vaeshartelt door het creëren van samenhang.

Voor de invulling van de rol bestuurslid is Stichting Buitenplaats Vaeshartelt dan ook op zoek naar iemand die affiniteit heeft met bestuurswerk en horeca/toerisme. Daarnaast verwachten we een uitgebreid zakelijk en/of maatschappelijk netwerk, ervaring met het werven van fondsen en organisatorische kwaliteiten. Al deze zaken zijn van belang om Vaeshartelt verder de toekomst in te helpen.

Als lid van het bestuur bent u zevenmaal per jaar aanwezig op een bijeenkomst in de avonduren. Tijdens deze bijeenkomsten wordt er gezamenlijk nagedacht en besloten over gevarieerde zaken die relevant zijn voor Vaeshartelt.

De stichting hanteert een regeling omtrent vacatiegelden als financiële vergoeding voor bovenstaande werkzaamheden.

Bent u bereid een steentje bij te dragen aan onder andere de upgrade van de buitenplaats? Herkent u zichzelf in bovenstaande tekst, heeft deze uw enthousiasme opgewekt én bent u bekend met Zuid-Limburg? Reageer dan door een email te sturen naar stichting@vaeshartelt.nl.